BMH-Advies

Elke verandering is de kans op iets nieuws!

Kaartenhuis in brand

Brandveiligheid Gebouwen

Het brandveiligheidsaspect van gebouwen is een belangrijke hoofdfactor in het gebouwbeheer.

Van gebouw tot beheer; zo zou de dienstverlening van BMH-Advies kunnen worden omschreven. Goed beheer start met een inventarisatie van het gebouw bestaand uit een rondgang en een documentatiebeoordeling. De inventarisatie leidt tot een vaststelling van gecategoriseerde risico's en een daarop afgestemd Plan van Aanpak.

Een database vormt het instrument, waarmee u het onderhoud en de veiligheid van het gebouw kunt bewaken. Periodiek toetsen wij voor u de situatie op gewijzigde wet- en regelgeving en werking van afgesproken procedures. Het systeem van bewaking en toetsing noemen wij een audit.

Sleutelbegrippen in het gebouwenbeheer zijn gebouwtechnische risico's, beheer van blus-, vlucht- en signaleringmiddelen, gebouwgerelateerde arbeidsveiligheid en -gezondheid (bijv. klimaatmetingen) en inrichting van een Bedrijfshulpverlening op maat.

Belangrijkste is dat u met goede preventie voorkomt dat uw gebouw een kaartenhuis blijkt!

Afhankelijk van de specifieke situatie wordt een team van specialisten ingeschakeld. Neem contact met ons op voor een gesprek over de mogelijkheden!

Iedereen weet dat het moet..

 

"Als doen even gemakkelijk was als weten wat goed is, zouden kapelletjes kerken zijn en daglonerswoningen vorstenpaleizen"

William Shakespeare 1564 -1616.