BMH-Advies

Elke verandering is de kans op iets nieuws!

marshmallow

Brandveiligheid Kampeerterreinen

In 2007 is door de NVBR een Handreiking Brandveiligheid Kampeerterreinen uitgegeven, aan de hand waarvan eigenaren / beheerders hun terrein op brandveiligheid kunnen beoordelen en zo nodig kunnen maken, mede ter continuering van de gebruiksvergunning.

Een veel geconstateerd probleem is dat in de loop der jaren een wildgroei is ontstaan - op vooral vaste staanplaatsen - aan schuurtjes, douchehokjes en prieeltjes. Dat het kampeergenot hier aanzienlijk door wordt vergroot, gaat evenwel hand in hand met een toenemende groei van het risico op een onbeheersbare brand.

Sleutelbegrippen in de handreiking en dus ook de handhaving op brandveiligheid zijn Brandcompartimentering, noodzakelijke Weerstand tegen Branddoorslag en Brandoverslag(WBDBO), blusvoorzieningen, ontruimingsmogelijkheden, toegankelijkheid voor blusvoertuigen in geval van een calamiteit, duidelijke afspraken bij gevaar van vliegvuur en elektrische- en gasinstallaties.

Het brandveilig krijgen en houden is een gezamenlijke inspanning van de terreinbeheerder/eigenaar en de kampeergasten. Hierbij is nauw overleg met de gemeente en brandweer noodzakelijk. Met een gedegen Plan van Aanpak kan op een gestructureerde wijze haalbaar gewerkt worden aan het brandveilig krijgen van het kampeerterrein.

Toenemende druk op overheid om brandveiligheid aantoonbaar te borgen, maakt dat steeds meer gemeenten de handhaving gaan verscherpen op dit langjarig passief gehandhaafde aandachtspunt. BMH Advies helpt u graag bij het inventariseren van de situatie op uw terrein en stelt in overleg met u een gedegen Plan van Aanpak op. Uw preventieve maatregelen en terreinindeling leggen wij vast in een speciale database. Ook voeren wij desgewenst de communicatie met de overheden voor u. Neem contact met ons op voor een gesprek over de mogelijkheden!

Dat gebeurt hier niet...

 

"Wie voor niets bang is, wordt door het gevaar verrast"

Confucius 551 v.Chr. - 479 v. Chr.