BMH-Advies

Elke verandering is de kans op iets nieuws!

Training Gasmeten EX-OX-TOX

De training is gericht op functionarissen die een uitvoerende rol hebben bij het bepalen van risico's ten gevolge van ongewenste emissies van gassen en/of dampen en het adviseren omtrent te treffen beheersmaatregelen daartoe. Ook is deze training nuttig voor personen die vanuit hun functie bekend dienen te zijn met de aspecten rondom explosiegevaar- en zuurstofmetingen.

De training Gasmeten EX-OX-TOX is gericht op het verrichten en interpreteren van Explosiegevaarmetingen, Zuurstofmetingen en Giftige gassen metingen.

Programma

Onderwerpen in deze 2-daagse training worden behandeld conform de eisen gesteld door de SSVV (via de SSVV Opleidingengids):

Kenmerken Besloten ruimten
Brand en explosiegevaar
Volume en concentratiebegrippen
Verstikkingsgevaar
Vergiftigingsgevaar
Werking van meettoestellen en meetprincipes
Uitvoeren en vooral interpreteren van metingen

Onderwerpen worden zowel theoretisch als praktisch behandeld.

Tijdens de praktijk wordt gewerkt met meettoestellen om Explosiegevaar, Zuurstofmetingen en giftige stoffenmetingen te kunnen verrichten. In geval uw organisatie eigen meettoestellen heeft, dan wordt geadviseerd om deze in te zetten in de training. Indien deze toestellen niet aanwezig zijn, dan verzorgen wij deze.

De training wordt afgesloten met het SSVV-erkende examen. Het behaalde persoonscertificaat heeft een geldigheidsduur van 3 jaar.

Ingangseisen

Nederlandse taal machtig in woord en geschrift.

Kosten

Vanaf minimaal 8 inschrijvingen zijn de kosten voor een tweedaagse training € 295,00 (excl. BTW) per deelnemer.

Kosten zijn inclusief materiaal en lunch, echter exclusief SOG-examenkosten à € 55,00 per deelnemer (excl. BTW)

Opleidingen kunnen door heel Nederland verzorgd worden.

Voor in-company trainingen of meerdaagse trainingen stemmen wij graag met u een maatwerkofferte af. Neemt u daartoe svp contact met ons op.

Uw trainer Gasmeten

heeft langjarige ervaring als trainer en geaccrediteerd examinator voor de training Gasmeten EX-OX en EX-OX-TOX. Veelal heeft hij deze trainingen verzorgd voor veiligheidstoezichthouders.

Branche ervaring heeft de trainer o.a. in de petrochemie, energie en water, beton,uitvaartzorg, gezondheidszorg, evenementen, ICT, provincie, uitzendbranche, arbodienstverlening en consultancy.