BMH-Advies

Elke verandering is de kans op iets nieuws!

Thermometer

HACCP

Hazard Analysis Critical Control Points; de naam geeft het eigenlijk al aan. Alles draait bij HACCP om de bewaking en beheersing van de kritieke meetpunten in het proces van ontvangst van grondstoffen, voedsel(voor)bereiding en distributie. Met het inzicht in de status van deze kritieke punten kan zo nodig tijdig worden ingegrepen bij onacceptabele afwijkingen. In stappen kan HACCP als volgt worden beschreven:

- leg de gevaren vast die moeten worden voorkomen, uitgesloten of verlaagd tot een acceptabel niveau;

- Bepaal de kritieke momenten in het productieproces waarbij controle essentieel is ter invulling van de eerste stap;

- Bepaal de meetwaarden die bepalen of een product moet worden afgewezen dan wel aanvaard en leg deze kritieke waarden vast;

- Bepaal de effectieve procedures voor controle in termen van methode, frequentie en verantwoordelijke uitvoerder;

- Bepaal de correctieve maatregelen in geval een afwijkende waarde wordt gemeten;

- Bepaal de procedures ter controle van de werking van het HACCP-systeem als geheel;

- Houdt de bewijsvoering van goede HACCP-principes bij!

 

Het gaat bij HACCP dus om voedselveiligheid! Is men als organisatie op zoek naar een echte managementsysteem rondom voedselbeheersing dan is ISO 22000 de aangewezen norm.

Zowel voor HACCP als voor ISO 22000 is BMH-Advies een uitstekende adviespartner, die u praktisch en doelmatig begeleidt bij het inrichten van een certificeerbaar en onderhoudbaar systeem. Voor meer informatie neemt u contact met ons op.

Voedselveiligheid

 

HACCP geeft uw klanten de zekerheid dat u nauwlettend de status van het te leveren voedselproduct gedurende het proces bewaakt. Dit schept vertrouwen bij de klant dat u tot op het laatste moment van overdracht van het product zicht heeft gehouden op een veilig product.