BMH-Advies

Elke verandering is de kans op iets nieuws!

Groene pallet

ISO 14001

Milieuzorgsystemen hebben doorlopende aandacht van milieubelastende branches en vooral ook vergunningverlenende en handhavende overheidsorganen.

Certificatie helpt bedrijven bij het aantoonbaar bewust omgaan met de milieubelastende consequenties van de organisatieprocessen. Het "bewust omgaan" impliceert goed zicht hebben op de situatie en aspecten en de daarbij behorende effecten op het milieu om vanuit dat inzicht gestructureerd te werken aan beheersing en terugdringing van negatieve milieubelasting.

BMH-Advies helpt bedrijven bij het in kaart brengen en houden van milieuaspecten en effecten om vandaar uit te werken aan aantoonbare beheersing. Naast deze specifieke zaken helpen wij u uiteraard bij het opzetten van een milieu systeemhandboek, met daarin de noodzakelijke documentatie en procedures.

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

Milieubewustzijn

 

Alleen met kennis over en inzicht in de huidige situatie kan een organisatie werken aan een milieubewustere operatie.