BMH-Advies

Elke verandering is de kans op iets nieuws!

watersproei

Legionellabeheersing

Legionella is en blijft een terugkerend probleem dat regelmatig in de media wordt aangehaald.

Zodra er legionellabesmetting in uw waterleidingsysteem wordt vastgesteld (liefst door preventieve meting, maar helaas soms ook door ziekteverschijnselen) staat u voor de opdracht om de legionellabesmetting aantoonbaar onder controle te krijgen en te houden. Met name die organisaties die te maken hebben met verantwoordelijkheid voor medewerkers en gasten (bungalowparken, hotels, ziekenhuizen, zorginstellingen, zwembaden, sportcomplexen e.d.) dienen te beschikken over een gedegen en werkend legionella beheersysteem.

Wat zijn de ideale omstandigheden voor de legionella bacterie om zich te ontwikkelen tot gevaarlijke concentraties?

  • temperatuur tussen 25°C en 45°C
  • stilstaande waterpunten
  • aanslag aan de binnenzijde van leidingen (film) dat dient als voedsel voor de bacterie.

Kunst is dus om juist de ideale omstandigheden tegen te gaan of de onontkoombare gevolgen daarvan gestructureerd te bestrijden door bijvoorbeeld thermisch spoelen.

Beheersing van het legionella risico start met een risico inventarisatie van de locatie installaties en het leidingnetwerk. Vanuit technische en organisatorisch/procedurele maatregelen moeten een preventieve werking uitgaan. Bij vaststelling van een besmetting dienen formele trajecten te worden gevolgd waaronder een melding indien het een besmettingshaard van > 1000 kve/liter betreft. Elke besmetting van > 100 kve/liter moet aantoonbaar worden aangepakt middels te treffen maatregelen. 

Gelukkig treft een legionella besmetting niet iedereen even zwaar. Besmettingen kunnen dus wel degelijk aanwezig zijn, zonder dat mensen ziek worden. Nauwkeurig en structureel preventief handelen is en blijft dus noodzaak, want niemand wil het risico op besmetting nemen toch?

BMH Advies helpt u graag bij het inventariseren van de situatie en het in kaart brengen en houden van uw bedrijfssituatie middels de inzet van het LBR, een database toepassing die bewaking, onderhoud en planning op detailniveau regelt.

Ook ondersteunen wij u desgewenst bij de communicatie met de overheden. Neem contact met ons op voor een gesprek over de mogelijkheden!

Niet iedereen wordt ziek, maar neemt u het risico?

 

"Ik heb een groepsverzekering genomen. Achteraf bleek dat die alleen maar geldig was, als de hele groep tegelijk ziek was".

Wiet van Broeckhoven