BMH-Advies

Elke verandering is de kans op iets nieuws!

Windzak

Ontruimingsplannen en Oefening

Een organisatie of instelling zal er alles aan gelegen (moeten) zijn om de veiligheid van de medewerkers en gasten zo goed als mogelijk te borgen. Mocht er zich dan toch een calamiteit voordoen binnen of buiten de eigen inrichting, dan is een beproefd ontruimingsplan een absolute noodzaak, om iedereen op een beheerste wijze naar een veilige plaats te begeleiden.

Een ontruimingsplan bestaat uit een passende beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden ten tijde van een ontruiming en overzichtelijke informatie over vluchtwegen en interventiemiddelen (tekeningen) voor een mogelijke eerste repressie.

Met het ontruimingsplan alleen is de organisatie er nog niet. Het plan dient levend te worden gehouden in de organisatie; dit kan doormiddel van een systeem van gefaseerde oefeningen en het beheer van het plan zelf. Vaak leveren de oefeningen inzichten op over alternatieven die bijzonder waardevol blijken.

BMH Advies stelt graag een bij uw organisatie passend ontruimingsplan op en ondersteunt bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van oefeningen. Natuurlijk doen wij dit laatste ook graag voor organisaties die reeds in het bezit zijn van een ontruimingsplan.

Neem contact met ons op voor een gesprek over de mogelijkheden!

De kracht van het alternatief

 

Een gaslek in de omgeving: "En toen stonden wij snel en gepland met zijn allen op de verzamelplek...alleen stonden wij met zijn allen benedenwinds"