BMH-Advies

Elke verandering is de kans op iets nieuws!

Doodlopende weg

Procesverbetering

Nog al te vaak worden processen aangepast (niet per definitie verbeterd), omdat er 'iets' moet veranderen.

Procesverbetering start bij inzicht in diezelfde processen. Pas met inzicht in de huidige situatie kan gekeken worden of processen aansluiten en überhaupt verbetering behoeven. Veel belangrijker nog bepalen de processen waar je als organisatie naar toe wilt, of bepaalt de visie en strategie van de organisatie welke processen daar het beste bij passen?

BMH Advies werkt pragmatisch aan het helder krijgen van vragen rondom verbetering van de organisatie, haar producten en/of diensten. Is er dan werkelijk behoefte aan en noodzaak tot procesverbetering, dan beginnen wij bij het helder krijgen van diezelfde processen. Dat kan zijn processen beschrijven, maar het kan ook leiden tot het 'toetsen' van de bestaande beschreven processen (het is nog maar de vraag of die beschrijvingen nog overeenstemmen met de werkelijkheid).

Het lijkt soms een lange weg te worden, echter meermalen een doodlopende weg inrijden levert meer (tijd)verlies op.

BMH Advies helpt u graag daarbij? Neem gerust contact met ons op!

De juiste richting..

 

Misschien heb ik geluk dat ik zo weinig snelheid heb, omdat ik wellicht de verkeerde kant op ga.

Ashleigh Brilliant