BMH-Advies

Elke verandering is de kans op iets nieuws!

Safework

VCA *

Voor alle duidelijkheid; het gaat hier om bedrijfscertificering! De veel gehoorde misvatting is dat VCA * gelijk staat aan Basis VCA (het persoonscertificaat). Voor Basis VCA verwijzen wij u graag naar onze trainingen.

Bedrijven met een beperkte omvang (<35 medewerkers) en geen onderaannemers gaan het beste uit van een certificatieschema conform VCA *. Indien zij regelmatig optreden als Hoofdaannemer op projecten en daarmee ook verantwoordelijkheid hebben over ingehuurde/ingeleende partijen op het project is VCA ** of VCA petrochemie toepasselijk.

Het verschil ten opzichte van VCA ** ligt in het feit dat voor grotere organisatie (VCA **) met meer verantwoordelijkheden, ook de beheersuitdaging op het gebied van veilig en gezond werken groter is. Het uitgangspunt voor zowel VCA* als VCA ** en VCA Petrochemie is de VCA Checklist (2008) echter per niveau van certificering is het aantal controlepunten verschillend.

Voor VCA * geldt dat de organisatie 24 verplichte (mustvragen) punten aantoonbaar moet hebben geborgd.

BMH-Advies helpt u graag bij het opzetten en invoeren van een werkbaar en certificeerbaar VCA systeem. Graag bespreken wij met u de mogelijkheden van opzetten en onderhouden. Neemt u daartoe contact met ons op.

 

Is * minder dan **?

 

Zo kun je er naar kijken, maar veel beter is om te redeneren dat met een juiste keuze van VCA systeem (*/** of Petrochemie) een passend niveau van borging van veilig werken is gerealiseerd. Wat heeft een afnemer van uw diensten aan een organisatie met een 'overkill' aan beheersmaatregelen, die het uiteindelijk niveau van veilig werken niet verder ondersteunen?