BMH-Advies

Elke verandering is de kans op iets nieuws!

OOG

VCA Petrochemie

Hoewel VCA door de Petrochemische industrie zelf is ontwikkeld ter bevordering van de veiligheid is in 2008 een belangrijke nieuwe aanvulling op de checklist ontstaan. Deze derde vorm voor certificatie is specifiek voor die aannemers die projecten uitvoeren in de Petrochemische omgeving.

VCA Petrochemie gaat uit van dezelfde checklist VCA, waarbij alle Petrochemische Mustvragen aantoonbaar dienen te zijn geborgd en minimaal 2 aanvullende vragen moeten zijn ingevuld.

Specifieke Petrochemische verplichtingen zijn:

- een aantoonbaar programma voor VGM-bewustzijn (bijvoorbeeld met zogenoemde OOG-rondes);

- intensivering van de afstemming van VGM-plannen met de opdrachtgever;

- projectbasis aangestelde VG-functionaris;

- uitvoeren van trendanalyses op geconstateerde tekortkomingen;

- toets op voldoen aan VCA eisen en beoordelingsmethodiek bij onderaannemers;

- Uitsluitend inlenen van uitzendkrachten via VCU-gecertificeerde ondernemingen;

Al met al is ook deze derde vorm van VCA heel goed te implementeren en zitten er verplichte maar vooral ook heel nuttige aspecten in voor organisatie en medewerkers.

Voor meer informatie kunt u te allen tijde contact met ons opnemen,

 

 

Wanneer VCA Petrochemie?

 

Het is niet zo dat iedere aannemer die werkt in een petrochemische omgeving direct gecertificeerd moet zijn conform deze VCA vorm. Alleen die organisaties die grote complexe projecten als hoofdaannemer onder zich hebben en actief werken aan (petro)chemische installaties, worden door de industrie verplicht tot dit certificaat. Het staat iedere VCA ** gecertificeerde onderneming natuurlijk vrij om zijn systeem aan te vullen met 'petrochemische' eisen, zonder direct aanvullend gecertificeerd te worden!