BMH-Advies

Elke verandering is de kans op iets nieuws!

VCU

Veiligheids Checklist Uitzendbureaus

Met de start van VCA certificatie bleken uitzendbureaus als leveranciers van het Human Capital tussen wal en schip te vallen. Eerst werd de VCA checklist misbruikt om te komen tot een soort van veiligheidskeurmerk dat paste in de wereld van Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Al snel bleek dat een meer specifieke checklist wenselijk was om vooral de specifieke verhoudingen - op het gebied van veilig en gezond werken - tussen feitelijk werkgever (inlener), formeel werkgever (uitzendbureau) en de uitzendkracht zelf te vatten in een systeem van borging.

Door de toenemende fiscale risico's is in de loop der jaren steeds meer nadruk komen te liggen op een goed financieel en fiscaal beheer rondom de uitzendkrachten. De NEN 4400 (Stichting normering Arbeid SNA) biedt inleners meer zekerheid dat de fiscale verplichtingen netjes worden nagekomen door het uitzendbureau. Hoewel de NEN 4400 nog niet formeel door de VCU Checklist wordt vereist, gaan wel steeds meer certificeerders over tot het verplicht stellen van deze borging als onderdeel van de certificatie VCU.

Belangrijkste in de VCU Checklist is vanzelfsprekend het borgen van veilig en gezond werken door middel van passende voorbereiding op en communicatie gedurende projecten.

Wij helpen u graag bij het opzetten en implementeren van de VCU vereisten. Neemt u daartoe contact met ons op.

VCU

 

Het systeem van VCU staat of valt bij het aanwezig zijn van praktische kennis over veilig en gezond werken bij de uitzendconsultenten / intercedenten. Vanzelfsprekend verzorgt BMH Advies graag deze trainingen voor u tegen een zeer aantrekkelijk tarief, waarmee uw mensen in het bezit komen van het certificaat VIL-VCU.