BMH-Advies

Elke verandering is de kans op iets nieuws!

Keuze

MVO Zelfverklaring Ontwerp     NPR 9026

Veel organisaties kiezen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en volgen daarbij de richtlijn ISO 26000. Om op vrijwillige basis aan de buitenwereld te laten zien dat men (weliswaar niet gecertificeerd) structureel werkt aan MVO, is de NPR 9026 ontwikkeld (ontwerpfase) om organisatie te ondersteunen in het opstellen van de zelfverklaring. De zelfverklaring geeft aan dat de organisatie de principes en richtlijnen uit de ISO 26000 toepast.

Het karakter van de basis voor de zelfverklaring is:

  • De organisatie neemt zelf een maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • De organisatie vormt zich een beeld van de effecten van haar activiteiten op maatschappij, belanghebbenden (stakeholders) en duurzame ontwikkeling
  • De organisatie treedt en blijft in gesprek met haar belanghebbenden
  • De organisatie maakt zeer bewust haar keuzes (maar durft wel te kiezen!!)
  • De organisatie is bereid verantwoording voor deze keuzes af te leggen.

BMH Advies helpt u graag bij het maken van keuzes en besluitvorming over richting en vorm. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij de inrichting van uw MVO-systeem.

Neem contact met ons op voor een gesprek over de mogelijkheden!

Durf te kiezen!

 

"Wachten tot je genoeg weet om volstrekt verantwoord te handelen, is jezelf op non-actief zetten"

Jean Rostand 

1897 - 1977